bezmėnas

bezmėnas
×bezmė̃nas (brus. бязмeн) sm. (2) K, Štk, Al, bezmė́nas (1) Vlkš; R65 1. buožė, svartis, svertuvas: Atnešk bezmė̃ną, reikia sviestas pasverti Rk. 2. scom. apie niekam tikusį žmogų: Tokia pasidarė bezmė̃nas, ka niekur tu jos nepasisiųsi Gs. Apsiženijo su tokiu bezmėnù, tai geros dienos nematys Rdm.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • bekūnis — bekū̃nis, ė smob., adj. (2) Š, bekūnis (1) [K]; SD9 kas neturi kūno: Jokių bekūnių, nuo materijos nepriklausančių, esybių nėra ir negali būti rš. Niekaip negalėjau užmigti, klausydamas to bekūnio balso V.Kudir. ^ Bedūšis, bekūnis visą tiesą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bezmėna — ×bezmėnà sf. (2) Lzd, Ūd žr. bezmėnas 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bezvėnas — ×bezvė̃nas sm. (2) OZ10, Dglš žr. bezmėnas 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brūzguoliukas — brūzguoliùkas sm. (2) mažas pagaliukas ant virvelės buožei kelti sveriant: Mažas brūzguoliùkas, sunku laikyti bezmėnas Kp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • buožė — 1 buožė sf. (1), buožė̃ (4) 1. koks sustorėjimas, burbuolė, išsipūtimas ant galo: Spilgos buožė K. Geležinė vinis, medinė atsaja nuo vežimo be buožės neturės J. Vinies buožė nulūžo, ir nesilaiko kobinys Stč. Ant lazdos [bezmėno] yra buožė Škn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mašna — mašnà (l. moszna) sf. (4) 1. SD389, B, R166, K, Ch1Mt10,10, J, Ds nedidelis maišelis pinigams ar tabakui dėti: Bepigu tau vėpsot, kad prikimšta mašna, o aš galo sudurt negaliu su galu, nors kalu, dieną naktį kalu J.Jan. Taigi dabokitės ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusverti — nusver̃ti, nùsveria, nùsvėrė Š, nusverti, nùsveria, nusvėrė 1. tr. SD387, R390, MŽ525, N, K, NdŽ, Vgr, Slnt, Jrb, Slč atsverti, pasverti: Nusver̃k man svarą druskos KI34. Nùsvertus grūdus pildavo į vieną krūvą Smln. Su bezmėnu svėriau, gal i… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parodyti — 1 parodyti DŽ; Q638, H163, R397,410, K, Sut 1. tr. duoti pažiūrėti, apžiūrėti: Parodžiu SD268. Parodykit man jūsų rankas N. Patvykst sijoną pakėlusi, viską savo parodė girta J. Aš parodžiau jai tas skarytes JnšM. Parod , ką tu čia turì! Arm. Ką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasvaras — 1 pãsvaras sm. (3b) 1. Plt, Krtv pririšamas koks sunkus daiktas gramzdinant (ppr. tinklą): Tinklas pasinėrė, kai prikabino pãsvarus Jrb. Naras, leisdamos į gilumą, pasiriša pasvarus Vaižg. Padirbo tinklą, bet neturėjo pasvarų, tad ans tą šviną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pulti — pùlti, puola (pùla Jdr, Kv, Rdn, Pp, KlvrŽ, puõla Erž, Vdžg, Up, puõlna Lkv, Nmk, Vdk, pul̃na Krš, Šauk, Šlv, Pj, pùlsta Šš, Ppr, punla J), puolė (puolo Ob, Slk, Sug, Lel, Šš) 1. intr. H staigiai leistis žemyn, kristi: Vanduo puolė latakais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”